Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
20

Provincie Gelderland biedt gemeenten maatwerk bij oplossen van financiële problemen

De verslechterde financiële positie van gemeenten is voor de provincie reden tot zorg. Deze verslechterde financiële situatie blijkt uit een analyse van de gemeentelijke jaarrekeningen in 2010 en 2011. In 2012 staan drie Gelderse gemeenten onder preventief toezicht van GS: Apeldoorn, Beuningen en Millingen aan de Rijn. Op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen van 2011 blijkt dat 42 van de 56 Gelderse gemeenten hun algemene reserves hebben aangewend voor het afdekken van grondexploitatietekorten. In tien van deze gemeenten moet daardoor extra bezuinigd worden.

Gedeputeerde Staten willen met maatwerk de gemeenten ondersteuning bieden. De steun bestaat bijvoorbeeld uit het bieden van expertise, aanvullende financiering vanuit de provincie, het aanpassen van de verplichtingen van de gemeente of tijdelijke uitleen van medewerkers. Provinciale Staten besluiten op 19 december over het voorstel van GS.

Gemeenten komen in aanmerking voor provinciale ondersteuning wanneer aan verschillende voorwaarden wordt voldaan:
• De gemeente staat onder preventief toezicht;
• De gemeenteraad heeft middels een raadsbesluit aantoonbare zware inspanning geleverd om benodigde bezuinigingen door te voeren;
• Uit een begrotingsscan blijkt dat de inkomsten zijn gemaximaliseerd.

Terug naar overzicht