Nieuws

okt
20

NRO-oproep 'Samenwerking in het opleiden van leraren' geopend

NWO-onderdeel NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft de oproep 'Samenwerking in het opleiden van leraren' gepubliceerd.

Binnen deze oproep kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar (potentieel) werkzame principes en elementen in het gezamenlijk opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de verschillen in de vormgeving van (werkplek)curricula en van de opleidingsdidactiek die gebruikt wordt in partnerschappen.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een consortium bestaande uit onderzoekers en twee medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kunnen professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde instellingen deel uitmaken van het consortium.

Het beschikbare subsidiebudget bedraagt in totaal € 770.000 en wordt verdeeld over twee thema’s:

  • Samenwerking in partnerschappen op programmaniveau;
  • Diversiteit in opleidingspraktijk.


Naar verwachting kan er per thema één aanvraag van maximaal € 385.000 worden gehonoreerd.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 7 januari 2021 (14.00 uur). Aanvragen kunnen tot en met 9 februari 2021 (14.00 uur) worden ingediend.

Voor meer informatie zie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenwerking-in-het-opleiden-van-leraren/samenwerking-in-het-opleiden-van-leraren.html

Terug naar overzicht