Nieuws

okt
20

Meer budget voor omgevingsveiligheid industriële activiteiten

Er is extra budget beschikbaar gemaakt voor de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten (VOBRZO).

Concreet is het deelsubsidieplafond voor project a, b en c verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,9 miljoen. De aanleiding voor de verhoging is de overschrijding van het subsidieplafond door de reeds ingediende aanvragen en de verwachting dat nog meer aanvragen worden ingediend.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het ondersteunen van bovenwettelijke initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een brancheorganisatie of aanvragers die optreden als penvoerder van een branchesamenwerkingsverband, een clustersamenwerkingsverband of een ketensamenwerkingsverband:

Subsidie kan worden aangevraagd voor vier typen projecten:

  • project a: project inzake proces- en organisatie-innovatie;
  • project b: project inzake opleiding dat leidt tot kennisoverdracht;
  • project c: project inzake milieustudies;
  • project d: project inzake advies voor een kmo.


De subsidie bedraagt, afhankelijk van het type subsidieontvanger en het type project, maximaal 15% tot maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht