Nieuws

okt
20

CPB-analyse van verwachte effecten BIK én verschillende alternatieven

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft een analyse van de te verwachten effecten van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) én verschillende alternatieven naar de Tweede Kamer gestuurd.

De analyse is op verzoek van het ministerie van Financiën uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB).

De onlangs aangekondigde BIK is een tijdelijke maatregel om investeringen te bevorderen en maakt deel uit van het wetsvoorstel Belastingplan 2021. De BIK biedt een generieke korting van 2,44% tot 3% op nieuwe bedrijfsinvesteringen waartoe is besloten na 1 oktober 2020. De korting wordt verrekend via de afdracht loonheffing.

De BIK is in de nu bekendgemaakte analyse vergeleken met versnelde fiscale afschrijving van nieuwe bedrijfsmiddelen, verlaging van het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting (vpb), verlaging van de werkgeverspremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en verlaging van de verhuurderheffing. De totale budgettaire omvang van deze maatregelen is telkens € 4 miljard, verspreid over drie jaar bij de verhuurderheffing en over twee jaar bij de overige maatregelen.

De conclusie van de analyse is dat de tijdelijke invoering van de BIK leidt tot een beperkte tijdelijke toename van bedrijfsinvesteringen en daarnaast tot een verschuiving van investeringen in de tijd. De toename is groter dan als er ingezet zou worden op alternatieve regelingen, zoals een verlaging van de winstbelasting of verhuurderheffing. De werkloosheid zou echter meer dalen bij een verlaging van werkgeverspremies dan door de (niet onomstreden) BIK, zeker als die verlaging permanent is.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/20/cpb-notitie-analyse-verwachte-effecten-baangerelateerde-investeringskorting-en-alternatieven

Terug naar overzicht