Nieuws

okt
20

Vijfde wijziging Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de eerder aangekondigde vijfde wijzigingsregeling van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan vastgesteld gepubliceerd. De wijzigingen hebben betrekking op de paragraaf Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening hoge zandgronden overige doelgroepen. Hiervoor wordt een derde tender opengesteld.

Aanvragen kunnen tot en met 28 januari 2018 worden ingediend. Voor deze periode is een subsidieplafond van € 3 miljoen vastgesteld. 

 

Het project moet worden uitgevoerd in het beheergebied Deltaplan Hoge Zandgronden en is gericht op het verbeteren van de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening, door ten minste één van de volgende maatregeltypen:

  • vermindering van de watervraag;
  • voorkomen of beperking van extra watervraag door een veranderend klimaat,
  • waterconservering door verbetering van sponswerking van het watersysteem; 
  • optimaliseren van wateraanvoer;
  • adapteren aan de effecten van droogte. 

Zie voor een overzicht van alle aanpassingen de wijzigingsregeling.

Terug naar overzicht