Nieuws

okt
20

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid provincie Groningen uitgebreid met subsidiemogelijkheden voor zorg

In februari 2016 werd in Groningen het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 vastgesteld. Het programma bestaat uit drie onderdelen: Gebiedsgerichte aanpak, Locatiegerichte aanpak en Bewonersinitiatieven. Aan het uitvoeringsprogramma is het onderdeel Zorggerichte aanpak toegevoegd. Hierin zijn de eerder aangekondigde subsidieregelingen Zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten en Bewonersinitiatieven zorg opgenomen.

Van beide regelingen zijn meer details bekendgemaakt. 

 

Aanvragen voor de subsidie zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten Groningen kunnen verdeeld over vier tenderperioden worden ingediend. De eerste tenderperiode sluit op 30 november 2017. Voor de periode tot en met 31 maart 2019 is een subsidieplafond van € 3.138.000 vastgesteld. Hiervan is € 1.100.000 beschikbaar voor de eerste tenderperiode. De overige budgetten bedragen € 800.000 voor zowel de tweede als de derde tenderperiode en € 438.000 voor de vierde tenderperiode. 

 

Aanvragen voor de subsidie Bewonersinitiatieven zorg kunnen worden ingediend vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2019. Voor deze periode is in totaal € 300.000 subsidie beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld: 

  • € 75.000, voor de periode 1 december tot en met 31 december 2017;
  • € 125.000, voor de periode 1 december tot en met 31 december 2018;
  • € 100.000, voor de periode 1 december tot en met 31 december 2019.

Voor de deelplafonds van beide regelingen geldt, dat de definitieve hoogte van de plafonds afhankelijk is van de bestedingen van het voorgaande jaar. Eventuele onbenutte middelen worden overgeboekt naar het krediet van het daaropvolgende jaar, waardoor dat plafond hoger wordt. 

 

Zorggerichte aanpak richt zich op het zodanig organiseren van de zorg in Groningen, dat deze duurzaam en toekomstgericht is. De gemeenten en zorgaanbieders blijven hierbij hoofdverantwoordelijk voor de zorg, maar de provincie kan deze beweging verder op gang helpen, onder meer door concrete projecten te faciliteren, waarmee de bereikbaarheid, beschikbaarheid, innovatie en kwaliteit van de zorg kan worden ondersteund.

Terug naar overzicht