Nieuws

okt
20

Subsidieregels voor Euregionaal Onderwijs in het PO en VMBO Limburg gepubliceerd

Met de Nadere subsidieregels Impuls Euregionaal Onderwijs PO en VMBO ondersteunt de provincie Limburg de invoering van euregionaal onderwijs in het primair- en voorbereidend beroepsonderwijs. Euregionaal Onderwijs is onderwijs waarin, meer dan regulier, aandacht wordt besteed aan de taal (Frans en/of Duits) en cultuur, competenties en vakgerichte vaardigheden, zoals die in de buurlanden (Belgiƫ en/of Duitsland) gangbaar zijn.

De subsidie wordt verstrekt aan schoolbesturen van één of meerdere basisscholen en/of VMBO scholen gelegen in de provincie Limburg. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 21 oktober 2017 tot en met 31 juli 2019.

 

Voor basisscholen is de bijdrage ten hoogste 50% van de totale subsidiabele projectkosten met een maximum van € 4.500 per school. Voor basisscholen zijn de volgende kosten subsidiabel:

  • voorbereiding van de implementatie van het Euregionaal Onderwijs;
  • de scholing van docenten, inclusief vervangingskosten voor de betreffende docent(en);
  • aanschaf van lesmateriaal;
  • kosten voor uitwisseling met partnerschool / excursie naar het buurland;
  • coördinatiekosten.

De implementatie van het Euregionaal Onderwijs moet uiterlijk 1 september 2019 starten;

 

De bijdrage voor VMBO scholen bedraagt niet meer dan de kosten voor het afnemen van het Goethe of DELF examen, bij respectievelijk het (door) Goethe (gedelegeerde) Instituut of het Institut Français, van leerlingen die het examen behaald hebben. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal de kosten die gekoppeld zijn aan het examen op niveau A2 voor Frans en Duits.

Bij een project op VMBO scholen geldt dat de aan het project deelnemende leerlingen een aantoonbaar hoger niveau hebben behaald in de taal Duits en/of Frans dan dat zij in het reguliere programma zouden behalen. Dit wordt aangetoond door het overleggen van de door de deelnemende leerlingen tijdens het schooljaar 2017-2018 en/of 2018-2019 behaalde certificaten voor Goethe of Delf examens bij respectievelijk het (door) Goethe (gedelegeerde) Instituut of het Institut Français.

Terug naar overzicht