Nieuws

okt
20

Subsidie anonieme e-mental health gewijzigd

Minister Edith Schippers van VWS heeft de regeling anonieme e-mental health gewijzigd. Volgend jaar vindt de evaluatie plaats van de regeling. Vooruitlopend hierop wordt de regeling op enkele punten gewijzigd. Zo gaat o.a. de subsidie per interventie omhoog van € 330 naar € 337. Aanvragen kunnen nu alleen worden ingediend door organisaties voor GGZ-zorg en verslavingszorg. De kans is groot dat deze doelgroep naar aanleiding van de evaluatie wordt uitgebreid.

Andere wijzigingen zijn bedoeld om te zorgen voor een betere aansluiting van de uitvoering bij de praktijk. Het betreft de onderbouwing van de opgave van aantallen en kosten, en de bevoegdheid tot het verlenen van voorschotten. Het is niet meer nodig om de opgave te onderbouwen met aanvullende documenten. Deze kan nu worden opgenomen in het aanvraagformulier. De bevoegdheid tot het verlenen van voorschotten door het Zorginstituut is vereenvoudigd.

 

Het Zorginstituut kan met de Subsidieregeling anonieme e-mental health subsidie verstrekken voor het, door middel van interventies verlenen van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zoals klinisch-psychologen plegen te bieden, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, aan personen met een lichte tot matig ernstige, niet chronische psychische problematiek, inclusief de daarbij behorende diagnostiek of toegeleiding naar die zorg. Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben echter wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.

Terug naar overzicht