Nieuws

okt
20

Noord-Holland stelt subsidie voor herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten vast

De eerder aangekondigde Uitvoeringsregeling subsidie herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord-Holland 2017 is officieel bekendgemaakt. Met deze regeling wil de provincie leegstand en verval van specifiek erfgoed van provinciaal belang (industrieel, religieus of agrarisch erfgoed) tegengaan. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening door het Nationaal Restauratiefonds.

De vergoeding kan worden verstrekt voor:

  • herbestemming of verduurzaming van cultureel erfgoed, beschermd als rijksmonument, dat geen oorspronkelijke woonbestemming heeft; 
  • de restauratie van cultureel erfgoed dat is beschermd als provinciaal monument, dat van oorsprong voor wonen is vervaardigd; 
  • de restauratie, herbestemming of verduurzaming van cultureel erfgoed, dat is beschermd als provinciaal erfgoed en dat geen oorspronkelijke woonbestemming heeft; 
  • de restauratie, herbestemming of verduurzaming van cultureel erfgoed, dat 
    • beschermd is als gemeentelijk monument of door de betreffende gemeente als beeldbepalend / karakteristiek is erkend, en
    • in oorsprong behoort tot industrieel, religieus of agrarisch erfgoed van die gemeente.  

Subsidies van minder dan € 10.000 worden niet verstrekt. Per aanvraag kan voor het totaal aantal subsidiabele activiteiten maximaal € 1 miljoen worden verstrekt. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze regeling is € 9,1 miljoen. Dit bedrag wordt vermeerderd met de rentes van de leningen, die op basis van deze uitvoeringsregeling zijn ontvangen door het Nationaal Restauratiefonds.

Terug naar overzicht