Nieuws

okt
20

Age Friendly Cultural Cities van Fonds voor Cultuurparticipatie binnenkort open

Vanaf 1 november a.s. kunnen er aanvragen worden ingediend voor de regeling Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Deadline voor de ronde 2018-2019 is 29 november 2017. Het FCP wil de komende jaren steden aanmoedigen om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. Samen met gemeenten en culturele instellingen werkt het fonds aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.

Er is voor deze ronde een budget beschikbaar van € 240.000. De subsidie bedraagt maximaal € 40.000. Deze kan worden aangevraagd door een culturele instelling bij het FCP. De gemeente matcht met datzelfde bedrag, voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van lokale activiteiten op het vlak van ouderenparticipatie. Verder financiert de gemeente € 10.000 voor het organiseren van een lokale manifestatie en het bouwen van een duurzaam netwerk. Het FCP draagt aanvullend ook nog € 10.000 bij aan de kosten van de landelijke flankerende activiteiten van het programma, bestaande uit de organisatie van intervisiebijeenkomsten, een traject gericht op ondernemerschap en een landelijke manifestatie.

 

Per ronde wordt het tweede jaar afgesloten met een landelijke manifestatie. Tijdens deze manifestatie reikt het BNG Cultuurfonds, de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit. Deze prijs van € 20.000 gaat naar de gemeente die, volgens een onafhankelijke jury het beste en meeste duurzame initiatief heeft laten zien op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie voor Age Friendly Cultural Cities.

 

De ronde van 2019-2020 is geopend van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018. Het budget hiervoor is € 280.000.

Terug naar overzicht