Nieuws

okt
20

Ruim 3,5 miljoen voor verbetering bedrijventerreinen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert dit jaar een bedrag van meer dan 3,5 miljoen voor de verbetering van bedrijventerreinen. Via subsidie Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) worden al jaren duurzame verbeteringen aan bedrijventerreinen gestimuleerd. Het gaat daarbij zowel om fysieke maatregelen als om voorbereidende onderzoeken. De provincie heeft dit jaar aan 31 projecten een subsidie toegekend. Zo ontving Den Helder een vergoeding voor ontwikkelingen die de Nieuwe Haven geschikt moeten maken voor de vestiging van (intenationale) offshore bedrijven. In Haarlemmermeer wordt de subsidie ingezet voor onder andere een betere ontsluiting van het bedrijventerrein De Liede.
 
Daarnaast is er in 2015 voor € 100.000 subsidie verleend naar het terugdringen van overaanbod. Hiervan maakten onder meer Heerhugowaard en Alkmaar gebruik.
 
 

Terug naar overzicht