Nieuws

okt
20

Opnieuw (deel)subsidieplafond bekendgemaakt voor EFRO Operationeel Programma West-Nederland 2014-2020

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben, in hun hoedanigheid van Managementautoriteit, nieuwe (deel)subsidieplafonds gepubliceerd voor Prioritaire as 1 van het Operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020. Aanvragen kunnen van 1 november tot en met 15 december 2015 worden ingediend.  
 
Prioritaire as 1 richt zich op versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Er zijn twee plafonds vastgesteld.
Er is € 2 miljoen beschikbaar voor projecten, passend binnen zowel:

specifieke doelstelling 1: 'Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve produkten en diensten', voor Actielijn 1: Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als doel valorisatie en Actielijn 2: Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers; als
specifieke doelstelling 2: 'Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector', Actielijn 3: Toeleiding naar kapitaal van het GTI-programmadeel van de gemeente Amsterdam die passen binnen het vigerende lokale beleid.

Er is € 5 miljoen beschikbaar voor projecten, passend binnen zowel:  

specifieke doelstelling 1: 'Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve produkten en diensten', voor Actielijn 1: Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als doel valorisatie en Actielijn 2: Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers; als
specifieke doelstelling 2: 'Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector', Actielijn 3: Toeleiding naar kapitaal van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Amsterdam.

 

Terug naar overzicht