Nieuws

okt
20

Nieuwe, uitgebreide oproep Erasmus+ gepubliceerd

De Europese Unie heeft een nieuwe Erasmus+ oproep geplaatst. De oproep EACA04/2015 is bedoeld voor de kernacties Individuele Leermobiliteit (KA1), Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken (KA2), ondersteuning van beleidshervormingen (KA3), Jean Monnet Acties en Sport. Binnen de kernacties zijn afzonderlijke activiteiten subsidiabel, elk één of meerdere deadlines. Het totale budget voor deze oproep bedraagt ruim € 1,8 miljard. Hiervan is € 1.645.600.000 beschikbaar voor Onderwijs en opleiding, € 186.700.000 voor Jeugdzaken, € 11.400.000 voor Jean Monnet Acties  en € 27.400.000 voor Sport.
De deadlines zijn als volgt:
 
21 januari 2016: 

Sportacties - Samenwerkingspartnerschappen uitsluitend in verband met de Europese week van de sport 2016;
Sportacties - Europese sportevenementen zonder winstoogmerk, uitsluitend in verband met de Europese week van de sport 2016.

2 februari 2016:

KA2 - Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken;
KA3- Ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken.

10 februari 2016: KA2 - Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs;
18 februari 2016: KA1 - Gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus;
25 februari 2016: Jean Monnetacties - Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan verenigingen, netwerken, projecten;
26 februari 2016: KA2 - Kennisallianties, allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden;
1 april 2016: KA1 - Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk.
 
26 april 2016:

KA1 - Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken; 
KA2 - Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken; 
KA3 - Ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken.

12 mei 2016:

Sportacties - Samenwerkingspartnerschappen niet in verband met de Europese week van de sport 2016
Sportacties - Kleine samenwerkingspartnerschappen;
Sportacties - Europese sportevenementen zonder winstoogmerk, niet in verband met de Europese week van de sport 2016.

1 juli 2016: KA2 - Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken
 
4 oktober 2016:

KA1 - Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken; 
KA2 - Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken;
KA3- Ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken.  

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep zijn te vinden in de Erasmus+ programmagids.

Terug naar overzicht