Nieuws

okt
20

Stand van zaken SDE+ op 9 oktober 2014

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 2014 is op 1 april 2014 geopend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuwe tabel gepubliceerd, met daarin de stand van zaken op 9 oktober 2014, van de aanvragen die zijn ingediend voor SDE+ 2014. Sinds 1 april zijn er 641 aanvragen voor SDE-subsidie binnengekomen, voor een totaal budget van 2,355 miljard. Hiervan zijn inmiddels 157 aanvragen gehonoreerd, voor een totaal bedrag van 491 miljoen.

De tabel is hier te bekijken. De actuele stand kan inmiddels anders zijn. Het overzicht betreft de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. Het overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2014 aan projecten is toegekend. Voor SDE+ 2014 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.

Terug naar overzicht