Nieuws

sep
20

Verruiming subsidiabele kosten binnen Stimuleringsregeling e-health thuis

Er is wijziging van de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) gepubliceerd.

In de regeling is bepaald welke kosten van het innovatiecluster e-health in aanmerking komen voor subsidie. Het betreft de kosten van aanschaf of lease van de e-health toepassing, voor zover deze kosten niet hoger zijn dan 20% van de totale subsidiabele kosten.

Voorheen waren deze subsidiabele kosten beperkt tot 'eenmalige investeringen in installaties, machines en uitrusting'. Het is echter de bedoeling dat alle investeringen, niet alleen de eenmalige, van een innovatiecluster e-health voor subsidie in aanmerking komen.

De aan de apparatuur gerelateerde kosten (zoals software, licenties en abonnementen) hebben een terugkerend karakter en zijn dus geen eenmalige investeringen. Voor het bereiken van het doel van de regeling is het wenselijk dat ook deze terugkerende kosten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Dit is nu aangepast.

Over de regeling
Doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliƫnten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Terug naar overzicht