Nieuws

sep
20

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: laatste indienmogelijkheden voor 2018

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds heeft verschillende programma's van waaruit een vergoeding kan worden aangevraagd, waaronder de deelregelingen Architectuur en Cultuur. Beide programma's hebben vier deadlines per jaar. De laatste uiterste indiendatum van dit jaar is op 17 oktober.

Vanuit de Deelregeling Architectuur kan het SCI projecten ondersteunen die een bijdrage leveren aan de bevordering van de kwaliteit en de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Aanvragen kunnen worden ingediend door architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Er kan subsidie worden aangevraagd voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten, die het vakgebied stimuleren. Om de mogelijkheden van een project te onderzoeken, kan er ook een startsubsidie van maximaal € 7.500 worden aangevraagd. Het jaarbudget voor deze regeling bedraagt in totaal € 1,1 miljoen. Dit bedrag wordt over vier indienrondes verdeeld.

 

Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. De vergoeding is in de eerste plaats bestemd voor makers, ontwerpers en gameontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur. Daarnaast kunnen er aanvragen worden ingediend door medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel door het Rijk gefinancierd worden. Het jaarlijkse budget van € 850.000 wordt over vier indienrondes verdeeld.

Terug naar overzicht