Nieuws

sep
20

Prinsjesdag 2018 - begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De belangrijkste maatregelen uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn gericht op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. De nadruk komt te liggen op kringlooplandbouw: produceren met zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot en daarbij een zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare grondstoffen. Er komt extra budget beschikbaar voor onder meer jonge boeren en het verminderen van geuroverlast.

In het regeerakkoord is € 75 miljoen vrijgemaakt voor ondersteuning van jonge boeren bij bedrijfsovernames en de financiering van innovaties in hun bedrijf. De ondersteuning zal niet alleen worden geboden in de vorm van financiering, maar ook door coaching en begeleiding van het overnameproces.

 

Voor het op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden wordt € 120 miljoen gereserveerd. Het verminderen van risico's voor de gezondheid van omwonenden en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is daarbij ook een streven. Voor de innovatie in stal- en veehouderijsystemen en brongerichte verduurzaming stelt het kabinet € 60 miljoen beschikbaar, waarvan € 40 miljoen voor de varkenshouderij.

 

De landbouw en de natuur zullen de komende periode meer met elkaar worden verbonden. Voor het verbeteren van natuur en waterkwaliteit wordt in totaal € 275 miljoen gereserveerd. Het kabinet wil meer gaan investeren in en zorgzame en hechte samenleving, waarbij de voorzieningen op peil zijn, mensen kunnen participeren en zich veilig kunnen voelen. Voor deze 'Regiodeals' wordt in totaal € 950 miljoen uitgetrokken.

Terug naar overzicht