Nieuws

sep
20

Noord-Holland stelt extra subsidie beschikbaar voor cofinanciering Waddenfonds

Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds voor 2018 wordt verhoogd. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in hun vergadering besloten. Het nieuwe budget bedraagt € 2,6 miljoen. De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Uitvoeringsplan Waddenfonds van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds en die (hoofdzakelijk) worden uitgevoerd in Noord-Holland.

Het nieuwe budget wordt binnenkort bekendgemaakt in het Provinciaal blad. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De subsidie bedraagt 10% van noodzakelijk geachte kosten tot maximaal € 500.000.

Terug naar overzicht