Nieuws

sep
20

Noord-Brabant maakt nieuwe wijzigingen bekend in subsidieregeling natuur

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de eerder aangekondigde achtste wijzigingsregeling op de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant bekendgemaakt. De paragraaf 'Leefgebied van de bij' is volledig herzien. De gewijzigde regeling treedt in werking op 15 oktober 2018.

Er kan subsidie worden verstrekt voor:

  • de volledige omschakeling naar ecologisch wegbermbeheer van gemeentewegen buiten de bebouwde kom;
  • de verwezenlijking van agromilieuklimaatdoelstellingen, door middel van het verbeteren van het leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming.

De regeling is van 15 tot en met 24 oktober 2018 geopend. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt in totaal € 750.000, waarvan € 250.000 voor de volledige omschakeling naar ecologisch wegbermbeheer en € 500.000 voor de de verwezenlijking van agromilieuklimaatdoelstellingen. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten en door MKB ondernemingen, mits zij actief zijn in de primaire landbouwproductie, de verwerking van landbouwproducten en de afzet van landbouwproducten.

Terug naar overzicht