Nieuws

sep
20

Nieuwe ZonMw oproep Implementeren met Impact

ZonMw heeft de eerste oproep binnen het nieuwe programma Voor elkaar! gepubliceerd. Met de oproep Implementeren met Impact krijgen patiënten- en gehandicaptenorganisaties de kans om het gebruik van al bestaande producten te bevorderen. Dit zijn diensten of projectresultaten, die in de praktijk nog niet (voldoende) worden gebruikt. Aanvragen kunnen tot en met 7 november 2018 worden ingediend. Het totale budget bedraagt € 500.000.

De maximale bijdrage is € 50.000 per project. De looptijd van het project is ten hoogste twee jaar. De uiterste startdatum is drie maanden na honorering.

 

De oproep richt zich op het vergroten van impact, door het verder brengen of in de praktijk borgen van een product/dienst/resultaat. De producten zijn gericht op belangenbehartiging, lotgenotencontact en/of informatievoorziening. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende thema’s: wonen, toegankelijkheid en vervoer, kwaliteit van zorg, werken, onderwijs en vrije tijd. Met impact wordt bedoeld dat het product/dienst/projectresultaat een aantoonbare verbetering levert voor mensen met een (chronische) ziekte of beperking, of cliënten in de ggz en de (brede) achterban ervan profiteert.

 

Voor elkaar! is bestemd voor patiënten- en gehandicapten organisaties (pg-organisaties) die zich inzetten voor mensen met een (chronische) ziekte of beperking, cliënten uit de ggz en hun naasten. Einddoel is dat over vier jaar, in 2022, nieuwe criteria kunnen worden opgesteld over het bereik en de impact van patiënten en gehandicapten organisaties. 

 

ZonMw organiseert op 28 september a.s. een informatiebijeenkomst in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst zal de oproep nader worden toegelicht en er kunnen vragen gesteld worden. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Dit kan via het aanmeldformulier of per mail  aan participatie@zonmw.nl.

Terug naar overzicht