Nieuws

sep
20

Eerste oproep binnen Langdurige Zorg en Ondersteuning ZonMw gepubliceerd

Binnen het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning heeft ZonMw de eerste oproep gepubliceerd. Deadline van de oproep 'Verdieping en verbreding leernetwerken wijkverpleging integrale ouderenzorg thuis met het sociaal domein' is 23 oktober 2018. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door hbo v-opleidingen die aantoonbaar ervaring hebben met leernetwerken wijkverpleging, waarin onderwijs (hbo en mbo) en zorgprofessionals wijkverpleging deelnemen. Er is € 1,5 miljoen beschikbaar.

De maximale bijdrage is € 125.000 per subsidieaanvraag voor een periode van maximaal 24 maanden. Projecten moeten uiterlijk 15 januari 2019 van start gaan.

 

Doel van de oproep is het verdiepen en verbreden van al bestaande leernetwerken voor onderwijs en wijkverpleging (hbo en mbo) door de focus op integrale ouderenzorg thuis en samenwerken met het sociaal domein. In deze leernetwerken wordt met elkaar geleerd en gereflecteerd, samen met hbo- en mbo-docenten, zorgprofessionals in de wijkverpleging, relevante professionals en overige betrokkenen in het sociale domein. De focus ligt op het ‘leren leren’ en op het interdisciplinair teamleren en daarbij op de volgende inhoudelijke onderwerpen:

  • Integrale ouderenzorg;
  • Leren/reflecteren;
  • Multidisciplinaire samenwerking in de wijk.

Met het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2021) wordt de komende jaren samen met relevante stakeholders verder gebouwd aan een duurzame kennisbasis voor langdurige zorg en ondersteuning en wordt de vorming en ontwikkeling van lerende netwerken voor integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen gefaciliteerd. Het programma heeft twee doelstellingen:

  1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur;
  2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Deze oproep past onder doelstelling 2.

Terug naar overzicht