Nieuws

sep
20

Zuid-Holland verhoogt budgetten voor Niet-productieve investeringen water en Kennisoverdracht water

De provincie Zuid-Holland heeft de deelplafonds van twee subsidieregelingen binnen POP3 verhoogd. Het gaat om de Openstellingsbesluiten van niet-productieve investeringen water 2016 en van kennisoverdracht water 2017. Reden tot verhoging van de deelplafonds is om alle ingediende aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, te kunnen honoreren.

Binnen de regeling niet-productieve investeringen water 2016 gaat het om het deelplafond voor het Waterschap Hollandse Delta. Dit wordt nu € 1.501.272. Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland binnen de regeling kennisoverdracht water 2017 wordt het budget € 710.720.

 

Met de Subsidie niet-productieve investeringen water kan Zuid-Holland subsidie verstrekken voor niet-productieve investeringen, die leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit in de regio. Met Kennisoverdracht Water 2017 wordt subsidie verstrekt voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching van een groep van land-bouwers, gericht op de verbetering van de waterkwaliteit.

Terug naar overzicht