Nieuws

sep
20

Prinsjesdag 2017 - begroting Ministerie van Economische Zaken

De belangrijkste nieuwe maatregelen uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken zijn investeringen in toezicht, cybersecurity en groen onderwijs. Ook wordt er budget gereserveerd voor een goede toegang tot ondernemersfinanciering.

In samenwerking met de minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Financiën werkt het ministerie van Economische Zaken aan de totstandkoming van Invest-NL, de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling. Dit wordt het loket en partner voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor investeringen in Nederland en uitbreiding van hun activiteiten op buitenlandse markten. Het kabinet maakt hiervoor een kapitaalsinvestering van € 2,5 miljard voor vrij.

 

Via de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en via de Strategische Ontwikkelagenda Groen Onderwijs geven het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid samen invulling aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en een duurzaam voedselsysteem. Bij dit laatste wordt rekening gehouden met andere belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en dierenwelzijn. Goed toezicht is hierbij een belangrijke voorwaarde. Voor 2018 stelt het kabinet daarom € 25 miljoen beschikbaar voor de NVWA om haar toezichtsrol te versterken. Omdat steeds meer leerlingen kiezen voor groen onderwijs komt de bekostiging daarvan in de knel. Het kabinet trekt € 6,2 miljoen extra uit om dit probleem op te lossen. 

 

Het kabinet stelt vanaf 2018 structureel € 26 miljoen beschikbaar voor cybersecurity. Hiervan is € 2,5 miljoen per jaar bestemd voor een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. 

 

Ook komt er opnieuw budget beschikbaar voor de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). In totaal €160 miljoen tot 2020. ISDE biedt particulieren en klein-zakelijke gebruikers een tegemoetkoming bij de aanschaf van onder meer zonneboilers en warmtepompen. 

 

Klik hier voor inzage in de Rijksbegroting 2018 XIII Economische Zaken en F Diergezondheidsfonds.

Terug naar overzicht