Nieuws

sep
20

Laatste indienmogelijkheid voor een Bijdrage Opdrachtgeverschap in 2017

Met de Deelregeling Opdrachtgeverschap van het Mondriaan Fonds kunnen marktpartijen en instellingen voor beeldende kunst en cultureel erfgoed een vergoeding aanvragen voor een bijzonder samenwerkingsproject met beeldend kunstenaars. Deze bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. Dit jaar waren er vier uiterste indiendata. De laatste deadline is 3 november 2017.

Een bijdrage kan worden verstrekt in de vorm van:

  • een flexibele bijdrage voor een concrete opdracht  (maximaal 50% van de kosten); 
  • een vaste bijdrage voor een bijzondere langlopende samenwerking met een kunstenaar zoals het intensief volgen van het werk, het aankopen en/of de productie van nieuwe werken voor een periode van maximaal vier jaar (maximaal 50% van de kosten); of  
  • een tegemoetkoming in de ontwikkelfase van een opdracht (maximaal 70% van de kosten, tot ten hoogste € 15.000).

De financiële bijdrage die de aanvrager van een bijdrage opdrachtgeverschap levert, moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Terug naar overzicht