Nieuws

sep
20

Fonds Kwadraat voor leningen aan kunstenaars maakt nieuwe deadlines bekend

Fonds Kwadraat is een stichting die talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt een rentevrije lening af te sluiten. Hiermee wil zij bijdragen aan de professionalisering en groei van de kunstsector. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De adviescommissie kom minimaal vijf maal per jaar bijeen om de ingediende aanvragen te beoordelen. In 2017 is dat nog op 3 november. De eerste deadline voor het nieuwe jaar is 13 januari 2018.

Met een lening kan een kunstenaar nieuw werk maken en presenteren. Dit kan bijvoorbeeld een expositie of presentatie in binnen- of buitenland zijn, maar ook een publicatie, een periode bij een van de werkplaatsen, een website voor archief en presentatie, of de aanschaf van apparatuur en gereedschap om nieuw werk te maken. Een lening kan ook aanvullend worden gebruikt op subsidie van een van de fondsen of ingezet worden als voorfinanciering van een project of opdracht. Leningen moeten in maandelijkse termijnen binnen drie jaar worden afgelost.

 

Het maximale bedrag is dat kan worden geleend is € 8.000. Eindexamenstudenten van kunst- en designacademies kunnen een bedrag van ten hoogste € 800 aanvragen. In dat geval is een borgstelling van het hele bedrag verplicht.

Terug naar overzicht