Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
20

Subsidie voor uitwisselingsprogramma Jonge Kunst

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) biedt, samen met het Duitse Fonds Soziokultur, ondersteuningsmogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele instellingen. De ondersteuning is bedoeld voor culturele projecten voor, door en met jongeren. Aanvragen kunnen worden ingediend door culturele organisaties die een rechtspersoon zijn zonder winstoogmerk, en gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse aanvrager moet aannemelijk maken, dat de Duitse partner(s) voor hun aandeel een aanvraag hebben ingediend bij Fonds Soziokultur.

De gezamenlijke bijdrage van beide fondsen bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000. De helft van deze bijdrage (minimaal € 2.500 en maximaal € 12.500) kan door de Nederlandse instelling bij het FCP worden aangevraagd. Beide fondsen ondersteunen samen maximaal 50% van de variabele projectkosten. Vanuit het FCP is in totaal € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 december 2013. Mocht blijken, dat er dan nog budget over is, kan dit worden overgeheveld naar een eventuele tweede ronde.

Terug naar overzicht