Nieuws

sep
20

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert drie nieuwe Open Oproepen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft drie nieuwe Open Oproepen gepubliceerd. Met de Open Oproep Zelforganisatie in de Zorg wordt ontwerpers gevraagd oplossingen te bedenken voor veranderingen in de organisatie en huisvesting van de zorg. De vraag is, welke expertise ontwerpers kunnen bieden, om bewoners met een zorgvraag te helpen om op basis van zelforganisatie hun eigen zorgomgeving te creëren. De Open Oproep De attractieve Regio is bedoeld voor ontwerpers, die integrale visies willen ontwikkelen om zo de regionale samenhang tussen economie en ruimte te verbeteren. Hierbij is de keuze voor schaalniveau vrij, maar samenhang tussen de verschillende niveaus wel van belang. Met de Open Oproep 'Stedenbouw zonder grondopbrengsten' roept het Stimuleringsfonds ontwerpers op, ideeën, kennis en strategieën voor een grondige herziening van de publieke stedenbouw te ontwikkelen en nieuwe praktijken met elkaar te delen.

Aanvragen kunnen in alle gevallen worden ingediend tot en met 17 oktober 2013. Beoordeling vindt plaats in de vorm van een tender. Uit de inzendingen worden maximaal 5 onderzoeksvoorstellen per oproep geselecteerd. Per geselecteerd voorstel is maximaal € 10.000 beschikbaar. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur. De ontvanger van het bedrag dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er kunnen geen conceptvoorstellen worden ingediend.

Terug naar overzicht