Nieuws

aug
20

Launching event ERANID 22 september

Op 22 september 2015 organiseert het European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID) een launching event in Lissabon, Portugal. Inschrijven voor dit event is gratis, maar wel verplicht. De deadline hiervoor is 4 september a.s. Het event is opgezet om onderzoekers te informeren over de eerste joint call die 15 september open gaat. Het onderwerp van de eerste call is 'Understanding drug use pathways'. Ook zullen financieringsmogelijkheden van Horizon 2020 over verslaving aan bod komen. Het event wordt als een prima mogelijkheid gezien voor onderzoekers om te netwerken. Het event begint om 18.00 en duurt tot 21.30. Inschrijven kan via het registratieformulier. Dit moet verzonden worden naar ERANID@belspo.be.

ERANID is een internationaal samenwerkingsverband in het kader van de Europese Unie. Het richt zich op het toegankelijk maken van bestaande kennis en het uitzetten van onderzoek op gebieden waar nieuwe kennis nodig is. Daartoe zullen verschillende wetenschappelijke disciplines en diverse Europese landen samenwerken. Het programma beoogt samenwerking in drugsonderzoek te stimuleren en daardoor beter gefundeerde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. ERANID zal multidisciplinaire onderzoeksactiviteiten stimuleren binnen de sociaaleconomische en geesteswetenschappen, rond thema’s als nieuwe drugs, kwetsbare groepen en demografische ontwikkelingen binnen drugsgebruikende populaties. Ook onderwerpen die meer op het vlak van Veiligheid en Justitie liggen, zoals transport en handel in drugs en de daaraan gerelateerde criminaliteit, horen tot het werkgebied.

ERANID start als een samenwerkingsverband van elf partners uit zes EU-landen, te weten Nederland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Portugal. Andere organisaties uit Europese en andere landen worden betrokken bij het programma. Het traject wordt gecoördineerd door ZonMw.

Terug naar overzicht