Nieuws

aug
20

Half miljoen subsidie beschikbaar voor organisatie festivals

Tot en met 14 oktober 2015 kunnen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voorstellen worden ingediend voor de Open Oproep Festivals. Een financiŽle bijdrage kan worden aangevraagd voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals die in 2016 in Nederland plaatsvinden. Het budget voor deze subsidieronde bedraagt maximaal Ä 500.000. Voor de (inhoudelijke) voorbereiding kan een startsubsidie worden aangevraagd. Voor de daadwerkelijke uitvoering is een festivalsubsidie beschikbaar.
Voor een optimale ondersteuning van festivals wordt in de beoordeling dus een onderscheid gemaakt tussen de (inhoudelijke) voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering. Een aanvraag kan zowel de ondersteuning van een specifieke fase betreffen, als voor beide fases. In dat laatste geval dient een festivalorganisatie één aanvraag in.
De eerste fase (startsubsidie) is gericht op de voorbereiding en opzet van de aankomende festivaleditie. Beoordeeld wordt in hoeverre het festival in algemene zin:

een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod;
als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek;
samenwerkt met verschillende partijen. Oftewel in welke mate er sprake is van cultureel ondernemerschap, en dan in inhoudelijke zin;
een financiële ontwikkeling of strategie laat zien. Oftewel in welke mate er sprake is van cultureel ondernemerschap, en dan in financiële zin.

De tweede fase (festivalsubsidie) is met name gericht op de daadwerkelijke uitvoering van de aankomende festivaleditie. Beoordeeld wordt in hoeverre het voorstel aansluit op de aspecten uit de eerste fase. Aanvullend wordt de kwaliteit van de aankomende festivaleditie beoordeeld. Daarvoor is het van belang dat de aanvraag inzicht geeft in de daadwerkelijke opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.
In 2016 zullen er nog drie aanvraagrondes voor de Open Oproep Festivals volgen, met als deadlines:

10 februari 2016 en 25 mei 2016: voor festivals die plaatsvinden in 2016 of voor festivals die plaatsvinden in 2017, maar waarvan de voorbereiding in 2016 start;
14 september 2016: voor festivals die plaatsvinden in 2017, maar waarvan de voorbereiding in 2016 start.

Terug naar overzicht