Nieuws

aug
20

Drenthe publiceert Actualisatie regelingenbestand

Onder andere in verband met de gewijzigde Europese staatssteunwetgeving hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe hun besluit tot actualisatie van het regelingenbestand gepubliceerd. Het Subsidiereglement Drentse Green Deals (PB 29 van 2013) wordt gewijzigd. Een drietal regelingen wordt ingetrokken: de Beleidsregel innovatie van plattelandsondernemingen in Drenthe, de Uitvoeringsregeling milieusteun energieprogramma Drenthe en het Reglement gebiedscommissies uitvoering pMJP.

De belangrijkste wijzingen voor het Subsidiereglement Drentse Green Deals zijn:
• De-minimusverordening uit 2006 (1998/2006 PbEU L379/10b van de Commissie van 15 december 2006) wordt vervangen door De-minimisverordening: Verordening (EU) nummer 1407/2013;
• In de toelichting, onder het kopje Algemeen, wordt 'steunpercentage van 50% met een maximum van € 500.000' vervangen door: steunpercentage van 40% (tenzij artikel 5, zesde lid, van het reglement van toepassing is; in dat geval is het maximale steunpercentage 50%) met een maximum van € 500.000.

Terug naar overzicht