Nieuws

aug
20

A&O Fonds Grafimediabranche wijzigt aanbod subsidiemaatregelen sectorplan

Op basis van het sectorplan voor de grafimediabranche komen werkgevers in de sector in aanmerking voor subsidie voor activiteiten op het gebied van opleiden, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft besloten enkele wijzigingen door te voeren in het aanbod aan maatregelen vanuit het sectorplan. Hierdoor moet er meer ruimte komen voor de maatregelen, waarvoor de meeste belangstelling is. Subsidie is mogelijk tot 40% voor de verschillende activiteiten.
De volgende activiteiten zijn subsidiabel met de regeling 'Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid':

begeleidingstrajecten van Werk naar Werk;
loopbaanscans.

De uiterste datum waarop subsidieaanvragen kunnen worden ingediend is 31 december 2015. In aanmerking voor subsidie komen trajecten of scans, zoals hier vermeld. Andere trajecten komen niet in aanmerking voor subsidie. De uitvoering van het traject vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015. De van-werk-naar-werk trajecten dienen te worden uitgevoerd door C3 werkt! of Randstad HR Solutions. De loopbaanscans dienen te worden uitgevoerd door C3 werkt! De onderneming moet overigens meebetalen aan het garantiefonds.
Met de regeling 'Opleiden en ontwikkelen' kan subsidie worden ontvangen voor deze activiteiten:

diverse opleidingen;
ervaringsprofielen (EVP).

De uitvoeringsperiode voor ervaringsprofielen loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2015. Subsidieaanvragen voor ervaringsprofielen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2015. De uitvoeringsperiode in het geval van scholing loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. De uitvoering van de scholing moet (deels) plaatsvinden binnen deze periode. Subsidieaanvragen voor scholing kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2016. De scholingscatalogus met subsidiabele scholing is hier opgenomen.

Bij uitputting van het beschikbare subsidiebudget kan het A&O Fonds Grafimediabranche besluiten om de beschikbare regelingen eerder te sluiten.

Terug naar overzicht