Nieuws

aug
20

Friesland opent opnieuw renovatiesubsidie voor nieuwe woningeigenaren

Vanaf 15 september 2014 kunnen nieuwe woningeigenaren in Friesland opnieuw renovatiesubsidie aanvragen. De provincie trekt een bedrag van € 680.000 uit voor het Aanvalsplan Woningmarkt als onderdeel van het programma Wurkje foar Fryslân. In februari van dit jaar werd een tijdelijke renovatiesubsidie geopend. Het verschil met de regeling toen is dat de huidige regeling ook geldt voor woningen op de Waddeneilanden en dat er een langere aanvraagperiode is.

Doel van de regeling is het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt en de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen. Potentiele kopers van huizen met een aankoopsom tot € 150.000 kunnen deze subsidie gebruiken voor de renovatie en modernisering van hun woning. Voor woningen op de Waddeneilanden geldt een maximale aankoopsom van € 265.000. De bijdrage is ten hoogste € 5.000 per koopwoning. De woningen moeten worden gekocht in de periode tussen 15 september en 15 december 2014. 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 september 2014 tot en met 15 september 2015. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particulieren, die een huis willen kopen om er zelf in te wonen. Stichtingen, corporaties en verenigingen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Terug naar overzicht