Nieuws

aug
20

Dit najaar nieuwe Gelderse tender open voor cultuurprojecten

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten dit najaar een nieuwe subsidietender open te stellen voor de thema’s Podiumkunsten, Beeldende kunst, mode en vormgeving en Festivals. De derde tender zal geopend zijn van 15 oktober tot en met 30 november 2014. In juli hebben Provinciale Staten aangegeven dat ze € 1 miljoen beschikbaar willen stellen hiervoor. Instellingen die in 2013 niet hebben meegedaan aan de vorige tenders moeten nu ook kans kunnen maken op subsidie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten instellingen wel partner zijn van het Programma Gelderland Cultuurprovincie! Instellingen die nog geen partner zijn, kunnen zich van 1 tot en met 22 september 2014 hiervoor aanmelden. Ook instellingen die bij de vorige tenders al als partner zijn aangewezen, kunnen subsidie aanvragen. Voor de drie thema’s zullen wel maximumbedragen gelden die per partner kunnen worden ontvangen. Net zoals bij de eerdere twee tenders is partnerschap geen garantie voor subsidie. De beste programmavoorstellen zullen worden gehonoreerd, totdat het beschikbare budget op is.

Vanaf 26 augustus a.s. zal meer informatie over partnerschappen en subsidievoorwaarden te vinden zijn op de website van Gelderland.

Terug naar overzicht