Nieuws

aug
20

4,5 miljoen beschikbaar voor twee SBIR oproepen voor vermindering uitstoot ammoniak

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken ondersteunt ondernemers met vernieuwende plannen om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. De ondersteuning is bedoeld om de hoeveelheid stikstof vanuit de veehouderij in Natura-2000 gebieden terug te dringen. Voor het indienen van de voorstellen gelden de regels uit Small business Innovation Research (SBIR) programma. Het gaat om de volgende twee oproepen: SBIR Minder ammoniak en SBIR Reductie ammoniakemissie+.

Voor de oproep Minder ammoniak gaat het om innovatieve voer- en managementmaatregelen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van ammoniak. Voor de oproep Reductie ammoniakemissie+ worden ondernemers uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor vernieuwing in de stallen, waardoor de ammoniakuitstoot omlaag gaat en het dierenwelzijn of de diergezondheid verbeterd worden.

Sluitingsdatum voor het indienen van de voorstellen is 1 oktober 2014. Op 3 en 8 september zullen in Zwolle en Den Bosch informatiebijeenkomsten worden gehouden waar u geïnformeerd wordt over beide oproepen. U kunt zich hiervoor aanmelden via een bericht aan sbir@rvo.nl met vermelding van uw gegevens en de gewenste datum.

Het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een op innovatie gericht programma voor kleine en middelgrote bedrijven. Via het SBIR programma ontwikkelen midden- en kleinbedrijven (mkb) in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd krijgen de bedrijven een kans om nieuwe en innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen.

SBIR projecten worden aanbesteed via een tender, waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie fasen, haalbaarheid (1), onderzoek en ontwikkeling (2) en het marktrijp maken van een product, proces of dienst (3). De overheid geeft opdracht en ondersteuning voor fase 1 en 2.
In een haalbaarheidsstudie onderzoekt een ondernemer de haalbaarheid van een onderzoeks- en ontwikkelingstraject. In deze fase wordt de technische, economische en organisatorische haalbaarheid van het project onderzocht. Het onderzoek is bedoeld om onzekerheden weg te nemen, alvorens een onderzoek- en ontwikkelingstraject te starten. Een haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal 6 maanden.
In fase 2 gaat het om het daadwerkelijke onderzoek en ontwikkeling tot een eerste prototype dat nog niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend. Het onderzoeks- en ontwikkeltraject duurt maximaal 2 jaar.

Terug naar overzicht