Nieuws

jul
20

Regeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg langer open

De vierde aanvraagperiode van de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (FBDW) zal met een maand worden verlengd tot en met 1 november 2021. Dat meldt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Volgens DUS-I werkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) momenteel aan een wijzigingsregeling om mbo-instellingen en hun samenwerkingspartners meer tijd te geven voor het doen van hun aanvraag. De wijzigingsregeling zal 'rond de zomer' worden gepubliceerd.

Aanvragers kunnen overigens vanaf nu tot en met 1 oktober 2021 al een conceptaanvraag en begroting insturen naar DUS-I voor een zogeheten voorschouw.

Zie ook: https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-beroepsonderwijs-derde-leerweg

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van flexibele opleidingstrajecten in het mbo voor werkenden en werkzoekenden in de derde leerweg. De derde leerweg is een andere, niet bekostigde, leerweg dan de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg, met mogelijkheden voor een flexibeler opleidingstraject.

Subsidie kan worden verstrekt aan samenwerkingsverbanden bestaande uit meerdere mbo-instellingen, waarvan minimaal één bekostigde en één niet-bekostigde instelling. Subsidie kan worden verstrekt voor het vormen van een samenwerkingsverband (startsubsidie) of het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor één of meer beroepsopleidingen in de derde leerweg dat specifiek gericht is op werkenden en werkzoekenden (ontwikkelsubsidie).

Een subsidie voor het vormen van een samenwerkingsverband bedraagt per aanvraag € 10.000. Een subsidie voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma bedraagt per aanvraag minimaal € 125.000 en ten hoogste € 500.000.

Terug naar overzicht