Nieuws

jul
20

Nieuwe subsidieregeling voor kosten opleiding AIGT-arts

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT 2021-2026 (SAIGT) bekendgemaakt.

Het doel van deze nieuwe regeling is om artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde (AIGT) te voorzien in een compensatie van de kosten die zij maken voor het volgen van de opleiding.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door artsen die in opleiding zijn tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde. Subsidie kan worden aangevraagd voor het volgen van het onderdeel ‘Buitenland’ van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde.

De subsidie bedraagt € 17.000 per aanvrager.

Aanvragen kunnen tot en met 1 november van het desbetreffende studiejaar worden ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In afwijking hiervan kunnen aanvragen ten behoeve van studiejaar 2021 worden ingediend van 1 september 2021 tot en met 1 november 2021.

Terug naar overzicht