Nieuws

jul
20

Minimumaantal woningen Woningbouwimpuls verlaagd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Regeling Woningbouwimpuls 2020 (zie WBI2020) gewijzigd.

Dit in verband met het verlagen van de grens van minimumaantal woningen voor gemeenten in woningmarktgebieden met een bovengemiddeld aantal kleine gemeenten.

Met deze al aangekondigde wijziging voor de binnenkort startende derde tranche wordt voor een groot deel van de gemeenten de minimale projectomvang verlaagd van 500 naar 200 woningen. Met deze verlaging wordt tegemoetgekomen aan een breed gedragen wens uit de Tweede Kamer die middels een motie had opgeroepen tot een verlaging van de minimale projectomvang.

Het onlangs bekendgemaakte derde aanvraagtijdvak wordt geopend van 1 september tot en met 17 september 2021. Het te verdelen budget bedraagt € 250 miljoen.

Over de regeling
Het doel van de Woningbouwimpuls is gemeenten beter in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie.

Terug naar overzicht