Nieuws

jul
20

Steun voor coachende makers en makende coaches binnen urban arts

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft de Regeling Each One Teach One (EOTOFCP) gepubliceerd.

Met behulp van deze nieuwe regeling ondersteunt het fonds de verdere professionalisering van en de kennisoverdracht door urban arts mid careers via een project gericht op de inhoudelijke doorontwikkeling van de urban arts mid career, en overdracht van de opgedane kennis via een participatieproject met cultuurmakers.

Onder urban arts mid careers worden personen verstaan die hun sporen in de urban arts hebben verdiend en op eigen kracht via informele routes zijn opgeleid. Een mid career heeft een praktijk opgebouwd als begeleider en coach binnen het veld van actieve cultuurparticipatie en is al meer dan tien jaar een rolmodel die nieuwe generaties urban arts talenten actief begeleidt.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die zich inzet voor actieve cultuurparticipatie en die de urban arts mid career faciliteert bij de ontwikkeling. De culturele instelling kan subsidie aanvragen voor een professionaliseringstraject van een urban arts mid career, waarbij de uitvoering van een participatieproject met cultuurmakers onderdeel is van het traject.

De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor de subsidie in aanmerking komende projectkosten en varieert van minimaal € 25.000 tot maximaal € 50.000 per project.

Aanvragen kunnen van 13 juli 2020 tot en met 18 december 2020 worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. In totaal is € 615.000 te verdelen.

Zie ook: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/26/each-one-teach-one

Terug naar overzicht