Nieuws

jul
20

Regeling urban arts talent opnieuw open voor aanvragen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft de Regeling urban arts talent 2018-2020 (URBANFCP) gewijzigd ten behoeve van een nieuwe openstelling van de regeling.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van urban arts talenten, die zich als maker verder willen ontwikkelen door onder begeleiding van professionals te werken aan een eigen signatuur, één of meerdere eindproducten te realiseren, en leerervaringen actief te delen.

Onder een urban arts talent wordt een individu, duo, crew of collectief verstaan, dat actief is binnen de urban arts en verdieping zoekt in het makerschap. Het urban arts talent is nog niet als professioneel maker actief, maar heeft wel de potentie tot zelfstandig makerschap of een zelfstandige beroepspraktijk.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling, die zich inzet voor actieve cultuurparticipatie en die het urban arts talent faciliteert bij zijn of haar ontwikkeltraject.

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 per project.

Aanvragen kunnen tot en met 18 december 2020 worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het subsidieplafond bedraagt € 600.000.

Terug naar overzicht