Nieuws

jul
20

Noord-Holland stimuleert verbetering regionaal fietsnetwerk

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie regionaal fietsnetwerk Noord-Holland 2020 (FIETSNH20) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten die ertoe leiden dat het regionale fietsnetwerk wordt verbeterd, alsmede van activiteiten waardoor doorfietsroutes worden gerealiseerd.

Subsidie kan worden aangevraagd door beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en West-Friesland. Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • a. de aanleg, verbetering of uitbreiding van een openbaar toegankelijk fietspad en fietsstraat die op het regionale fietsnetwerk is gelegen;
  • b. de aanleg, verbetering of uitbreiding van een openbaar toegankelijk fietspad en fietsstraat die een bijdrage levert aan het regionaal fietsnetwerk;
  • c. de aanleg, verbetering of uitbreiding van een openbaar toegankelijk fietspad en fietsstraat die op een doorfietsroute is gelegen;
  • d. de aanleg, verbetering of uitbreiding van een kunstwerk dat op een doorfietsroute is gelegen.


De subsidie bedraagt voor:

  • de activiteiten genoemd onder a en b: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.000.000;
  • de activiteiten genoemd onder c: 75% van de subsidiabele kosten;
  • de activiteiten genoemd onder d: 80% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 2.000.000 per kunstwerk.


Aanvragen kunnen tot en met 29 oktober 2020 (vóór 17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Noord-Holland en worden behandeld op volgorde van ontvangst. In totaal is € 4.342.000 te verdelen.

Terug naar overzicht