Nieuws

jul
20

Nieuwe openstelling 'Brabant geeft energie' bekendgemaakt

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling energie Noord-Brabant (SENB) gewijzigd.

De wijziging betreft paragraaf 1 van de regeling, oftewel 'Brabant geeft energie'. Dit onderdeel, dat gericht is op projecten ter versnelling van de energietransitie, wordt op diverse punten aangepast ten behoeve van een nieuwe openstelling. Deze nieuwe openstelling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021 met een subsidieplafond van € 500.000.

Een eerste belangrijke wijziging voor de nieuwe openstelling is dat raadpleging van de Stichting Brabant geeft Energie voortaan een verplicht onderdeel vormt van het aanvraagproces. De inbreng vanuit de Stichting Brabant geeft Energie is gericht op het vergroten van de impact van initiatieven op de versnelling van de energietransitie en is ondersteunend aan de beoordeling van aanvragen door de provincie Noord-Brabant.

Een tweede belangrijke wijziging is dat het maximale subsidiebedrag per project flink naar beneden is bijgesteld (van € 124.999 naar € 24.999) vanuit de wens om bij een lager beschikbaar subsidieplafond toch meerdere (soorten) initiatieven een duwtje in de rug te kunnen geven.

Een derde belangrijke wijziging ziet op de verdeling van de subsidie. De tendersystematiek is vervangen door een beoordeling op volgorde van binnenkomst.

Terug naar overzicht