Nieuws

jul
20

€ 500.000 extra subsidiebudget voor circulaire ketenprojecten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft € 500.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de Subsidieregeling circulaire economie (SCE).

Met deze € 500.000 wordt het subsidieplafond 2020 voor circulaire ketenprojecten verhoogd van € 860.000 naar € 1.360.000. Circulaire ketenprojecten zijn projecten waarbij bedrijven in samenwerking een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

De animo voor de subsidie is volgens het ministerie groter dan verwacht. Het oorspronkelijke budget werd al op de eerste dag dat een aanvraag kon worden ingediend overvraagd. Om meer circulaire ketenprojecten te kunnen steunen is nu dus € 500.000 extra budget vrijgemaakt. Door deze ophoging kan aanvullend aan vijf tot zeven projecten subsidie worden verleend. Deze projecten komen bij de twaalf projecten waaraan al subsidie is toegekend.

Met de verhoging van het subsidieplafond kan gelet op het aantal aanvragen dat nog niet inhoudelijk is beoordeeld omdat het subsidieplafond al was bereikt, waarschijnlijk alleen subsidie worden verleend aan projecten waarvoor al een aanvraag was ingediend.

Terug naar overzicht