Nieuws

jul
20

Subsidieplafond voor Friese subsidie circulaire economie verhoogd

Met de Subsidieregeling circulaire economie Fryslân wordt sinds eind 2017 subsidie verstrekt aan een (samenwerkingsverband van) MKB-ondernemers voor een nieuw initiatief in de provincie Fryslân op het gebied van de circulaire economie. Het subsidieplafond is met € 600.000 verhoogd tot € 1.100.000. U kunt nog tot 31 december 2018 een aanvraag indienen.

Uw project moet kunnen worden ingedeeld onder een of meer van de vijf volgende thema’s: 

  • Landbouw, biomassa en voedsel;
  • Kunststoffen en plastics;
  • Watertechnologie en nieuwe sanitatie;
  • Bouw;
  • Maakindustrie.

Het project is innovatief en draagt aantoonbaar bij aan een of meer van de volgende onderwerpen: afvalpreventie, hoogwaardig hergebruik van producten en onderdelen, recycling en cascadering van grondstoffen, stimulering van duurzame energie, stimulering van biodiversiteit. De bijdrage is maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van € 8.000 en een maximum van € 50.000 per project, exclusief BTW.

Terug naar overzicht