Nieuws

jul
20

Subsidiebedrag module Productie- en afzetprogramma's visserij en aquacultuur verlaagd

Producentenorganisaties voor visserij- of aquacultuurproducten komen in aanmerking voor subsidie voor de voorbereiding van het verplichte jaarlijkse productie- en afzetprogramma. Het voor deze module vastgestelde subsidiebedrag wordt verlaagd van € 5.900 naar € 4.425. Reden hiervoor is, dat de verordening (508/2014) waar de module nu onder valt, een maximum subsidiepercentage koppelt aan subsidiabele activiteiten. Ook is de openstelling in 2018 vastgesteld.

U kunt uw aanvraag van 1 augustus tot en met 30 augustus indienen. Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt € 44.250.

 

Een productieprogramma is feitelijk een (meerjaren)bedrijfsplan waarin de vangst vanuit tactisch oogpunt wordt geprogrammeerd, rekening houdend met de schommelende vraag naar verschillende soorten. Het doel hiervan is om met een product op de markt te komen wanneer de vraag naar dit product voldoende hoog is, zodat een goede prijs wordt verkregen. Andersom moet het vissen op een soort vermeden worden als er geen kopers voor zijn. Het afzetprogramma draait om de organisatie 'stroomafwaarts' in de sector: het opzetten en uitwerken van een proactieve afzetstrategie. Het doel is om op basis van de vraag te handelen.

Terug naar overzicht