Nieuws

jul
20

Subsidie stageplaatsen zorg II aangepast

De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II biedt subsidie aan zorgaanbieders voor het realiseren van stageplaatsen voor bepaalde opleidingen. De wijzigingen hebben betrekking op de definitie van stageaanbieder en de documenten die moeten worden overlegd. Ook zijn een aantal opleidingen toegevoegd aan de lijst van opleidingen die in aanmerking komen voor subsidie.

Een stageaanbieder dient zorg te leveren in het kader van één van de volgende wetten: de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Wet publieke gezondheid. 

 

Omdat de praktijkovereenkomsten met de bpv-bladen op wezenlijke punten kunnen worden gewijzigd, wordt bij een subsidieaanvraag voor een hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen verlangd dat ook de bij het bpv-contract behorende bpv-bladen worden overgelegd.

 

In bijlage 1 zijn de dossiercrebo’s 23189 dienstverlening niveau 2 en 23110 entree niveau 1 opgenomen. Met het opnemen van deze dossiercrebo’s wordt het mogelijk gemaakt dat instellingen ook een beroep kunnen doen op de Subsidieregeling wanneer zij in plaats van op de in de regeling genoemde kwalificatiecrebo inschijven op het dossiercrebo.

Ook zijn in bijlage 2 de crossover-kwalificaties 26007 servicemedewerker van ROC Midden Nederland en 26002 zorgtechnicus van ROC Arcus College en ROC Gilde Opleidingen opgenomen. Een ’cross-overkwalificatie’ bestaat uit delen van bestaande kwalificaties. Een school kan samen met het bedrijfsleven bij wijze van experiment zo’n kwalificatie die op het snijvlak ligt van sectoren samenstellen. De cross-over mag alleen worden aangeboden door de school die hem heeft aangevraagd. Het experiment van het ministerie van OCW duurt tot 2025.

Terug naar overzicht