Nieuws

jul
20

Overijssel zet subsidieregeling voor culturele organisaties en netwerken voort

De Overijsselse regeling Cultureel aanbod en Talentontwikkeling zal worden voortgezet in de periode 2019-2020. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Aanvragen voor deze nieuwe termijn kunnen worden ingediend van 27 juli tot en met 14 september 2018. Het subsidieplafond bedraagt € 700.000.

Met deze subsidie wil de provincie het culturele aanbod in Overijssel vernieuwen en versterken en talent ontwikkelen. Instellingen en netwerken kunnen een aanvraag indienen om de artistieke en zakelijke kwaliteit van hun organisatie te verhogen, nieuwe producties te ontwikkelen en talenten intensiever te begeleiden. De bijdrage is maximaal 100% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 100.000 per aanvraag. Ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld volgens een vooraf vastgestelde kwaliteitsvolgorde.

 

De regeling zal op een aantal punten worden gewijzigd. In de periode 2019-2020 zal sprake zijn van een open regeling. Dit betekent, dat instellingen, die in de periode 2017-2018 subsidie ontvingen, nu een aanvraag voor vervolgsubsidie kunnen indienen, om het initiatief verder door te kunnen ontwikkelen. De regeling zal tevens openstaan voor ‘nieuwkomers’.

 

Meer informatie wordt binnenkort bekendgemaakt in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht