Nieuws

jul
20

Gelderland ondersteunt agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven

Met regeling Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven, onderdeel van Regels Ruimte voor Gelderland, wordt subsidie verstrekt voor bovenwettelijke investeringen door loonwerkbedrijven in machines die bijdragen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water. De werkzaamheden die voor derden verricht worden zijn bijvoorbeeld: landbouwambachtenwerkzaamheden, cultuurtechnische werkzaamheden of meststoffendistributie.

De investeringen die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn opgenomen in bijlage 2 van de regeling. Er is een budget van € 1 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019. U kunt maximaal éénmaal per kalenderjaar subsidie ontvangen.

 

De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 20.000. Subsidiabele kosten zijn:

  • de kosten voor de koop van nieuwe onderdelen voor de aanpassing van bestaande machines;
  • de kosten van de montage van de nieuwe onderdelen;
  • de meerkosten voor de koop van nieuwe machines die een aanpassing vormen ten opzichte van standaardmachines. 

Terug naar overzicht