Nieuws

jul
20

Friesland stelt extra budget beschikbaar voor natuurvriendelijk agrarisch ondernemen

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten, extra budget beschikbaar te stellen voor natuurvriendelijk boeren. De beschikbare middelen voor plattelandsontwikkeling vanuit POP3 worden op een andere manier verdeeld. Voor kavelruil komt minder geld beschikbaar. De budgetten voor biodiversiteit en fysieke investeringen in boerderijen zullen worden verhoogd.

Het bedrag voor biodiversiteit wordt met € 1 miljoen verhoogd tot € 3.170.000. Voor fysieke investeringen in boerderijen komt € 1 miljoen beschikbaar. 

Terug naar overzicht