Nieuws

jul
20

€ 2 miljoen extra subsidie voor agrarisch natuurbeheer in Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen ruim € 2 miljoen extra beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer, via de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2019-2021. Het beschikbare budget wordt beschikbaar gesteld in bedragen van € 650.000 voor de komende drie jaar.

Agrarisch ondernemers kunnen aanvragen indienen voor projecten, die bijdragen aan het versterken van de flora en fauna in de regio. In Drenthe ligt de nadruk op behoud van vogelsoorten als de patrijs, kievit en veldleeuwerik op grote open akkerbouwgebieden. Ook is er aandacht voor de leefgebieden van vogels als de geelgors en insecten door juist in de kleinschalige gebieden in het esdorplandschap maatregelen te nemen.

 

De subsidieregeling is onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), bedoeld voor behoud en de ontwikkeling van agrarische natuurgebieden en landschappen.

 

Agrarische Natuur Drenthe (AND) zal optreden als tussenpersoon tussen overheid en agrarisch ondernemer. Zij organiseert als collectief het agrarisch natuurbeheer in Drenthe. Boeren kunnen bij AND de subsidie aanvragen.

Terug naar overzicht