Nieuws

jul
20

Zuid-Holland actualiseert subsidieregeling voor mobiliteit

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland geactualiseerd. Naast een aantal tekstuele wijzigingen is er ook een nieuwe paragraaf voor R-net opgenomen. De wijzigingen zijn met ingang van 21 juli 2017 van kracht.

Met de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidieert de provincie projecten op het gebied van infrastructuur en openbaar vervoer.

De regeling is opgebouwd uit verschillende paragrafen. 

 

In een aantal gevallen zijn voortaan ook overschrijdende risicokosten subsidiabel. Deze toevoeging geldt voor de paragrafen Infrastructurele projecten, Veerinfrastructuur, Fietsprojecten en Energietransitie in mobiliteit.

 

Binnen de paragraaf Fietsprojecten komt de subparagraaf 'Gecombineerde projectsubsidies realisatie en beheer en onderhoud van fietsprojecten' te vervallen. Daarnaast wijzigen de algemene bepalingen voor Fietsprojecten. Subsidie kan voortaan worden verstrekt voor een fietsproject voor de volgende onderdelen:

  • het uitvoeren van een verkenning en planstudie;
  • het opstellen van een definitief ontwerp;
  • de realisatie;
  • het verwerven van gronden.

Aan de regeling wordt de paragraaf R-net projecten toegevoegd. Hiermee kan subsidie worden aangevraagd voor het verwezenlijken van een R-net bus- of treincorridor in Zuid-Holland. Subsidie voor de verwezenlijking van een R-net buscorridor  kan worden verstrekt voor het opstellen van een voorlopig of definitief ontwerp voor een infrastructurele maatregel of de uitvoering van een infrastructurele maatregel. 

 

Subsidie voor een R-net treincorridor in Zuid-Holland kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een infrastructurele maatregel. Het gaat hierbij om het verbeteren of aantrekkelijker maken van de stationsomgeving.

 

Zie voor een overzicht van alle wijzigingen het Provinciaal blad

Terug naar overzicht